Statutární orgány IZPP

Statutární orgány IZPP tvoří:

Předsednictvo:

Ing. Jiří Milek – předseda předsednictva

Ing. Josef Mráz – Ing. Radek Kružík – Ing. Jiří Jeřábek – místopředsedové předsednictva

 

Dozorčí rada:

Ing. Petra Mojžíšová – předseda DR

Ing. Vlastimil Blažek – Mvdr. Oldřich Gojiš – členové DR

 

Aktuálně

Stav obyvatel ve vztahu k výrobě potravin a přírodním podmínkám příznivým k jejich výrobě je velmi nevyvážený.
Mluvíme často o tom, jak zadržet vodu v přehradách, rybnících, mokřadech a podobně, ale největší zásobárnu vody, kterou je půda, nevyužíváme dobře.
Dnes mnohé běžné komodity doma již nevyrábíme a jsme zcela závislí na jejich dovozech. Ceny nám určují ti, kteří k nám své zboží dováží ze svých zemí...
Ročně k nám proudí přes 100 000 kamionů se základními potravinami, které si však dokážeme vyprodukovat sami.
Úrodnost půdy se zvyšuje tehdy, pokud se na půdě hospodaří a vyváženě funguje rostlinná a živočišná výroba.
Není to tak dávno, co jsme byli v základních potravinách soběstační.