Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků

Spolek Iniciativy zastupuje zájmy českých zemědělských a potravinářských podniků a zpracovatelů.